Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Per o Nilla. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet utlöst. Återställning av larmet.