Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas till ett sjukhuset på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga. Kontroll och återställning.