Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Blenta AB. Ingen brand. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.