Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Färsinga Lärcenter. Ingen brand. Larmet utlöst av rök från lödkolv.