Automatiskt brandlarm

Station Lövestad åker på automatiskt brandlarm till Rosenlunds äldreboende. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet löst.