Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Skönadalshemmet. Ingen brand. orsak är intryckt larmknapp. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.