Automatiskt brandlarm

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm till Kiviks musteri. Ingen brand. Orsak är smuts i detektor.