Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ystad teater. Ingen brand. Återställning av larmet.