Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Kriminalvårdsanstalten. Orsak är rök från microvågsugn. Del av lokalen ventileras innan räddningstjänsten återgår.