Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Kastanjeskolan. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av rökning. Återställer larmet och kontaktar anläggningsskötare.