Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av vattenläcka från ett rör som lossnat från sin koppling. Räddningstjänsten stänger huvudkranen och påbörjar uppsamling. Därefter tar ägaren kontakt med sitt försäkringsbolag för vidare åtgärder.