Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare på plats vidtar åtgärder.