Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl åker på ett automatlarm på Ystad lasarett. Larmet utlöst i samband med matlagning, ingen brand.