Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Färsinga Lärcentrum. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av deodorant i detektor. Anläggningsskötare till plats och övertar ärendet.