Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på ett automatlarm på Disponentvillan i Köpingebro. Larmet utlöst i samband med matlagning, ingen brand.