Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av vattenånga. Kontroll och återställning.