Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Plastal. Ingen brand. Orsak är varmgång i fläkt. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.