Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas till kriminalvårdsanstalten på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.