Automatiskt brandlarm.

Station Ystad och larmas på automatiskt brandlarm på stationen B&B, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.