Automatiskt brandlarm

Befälet Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Ängsgårdens äldreboende. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.