Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm på vintergatan. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Räddningstjänsten återställer larmet.