Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Kläckerivägen. Ingen brand. Orsak är vatten i detektor.