Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo larmas ut på automatiskt brandlarm i ystad då station Ystad är upptagna av annat larm. Ingen brand. Kontroll och information till personal som kom till platsen.