Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till gruppboendet Väderleken. Ingen brand. Återställning av larmet.