Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till BLS Polymer AB. Ingen brand. Larmet utlöst av rök från arbetsprocess. Återställning av larmet.