Automatiskt brandlarm

Befälet Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till gruppboendet Solgläntan. Ingen brand. Rök från stearinljus. Återställning av larmet.