Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm på en industri. Larmet har utlöst på grund av fel i en arbetsprocess.. Kontroll och återställning.