Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Ica-kvantum. Ingen brand. Återställning av larmet.