Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av ånga. Återställning av larmet.