Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm på en industri. Larmet har utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare