Automatiskt brandlarm

Befälet Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Coop:s gamla lokaler. Mindre brand i ett förråd i anslutning till butiken. Branden släcks snabbt och polis budas till plats och övertar ärendet.