Automatiskt brandlarm

Station Löderup/Borrby åker på automatiskt brandlarm till Löderups skola. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av hantverkare. Anläggningsskötare på plats och övertar ärendet.