Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm på Polykemi som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.