Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till ICA-Kvantum. Ingen brand. Orsak är troligen damm i detektor. Plockas ner och blåstes ren. återställning av larmet.