Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Presona AB. Ingen brand. Larmorsak är tekniskt fel. Återställning av larmet.