Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till vandrarhemmet i Blentarp. Ingen brand. Orsakat av tekniskt fel. Återställning av larmet.