Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Hotell Prins Carl. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av ånga från dusch.