Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. Anläggningsägare kontaktad och övertar ärendet.