Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till kriminalvårdsanstalten. Ingen brand. Larmorsak är avgaser från arbetsmaskin. Återställning av larmet.