Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Beach House. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av rökning. Återställer larmet och kontaktar anläggningsskötare.