Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Ängsgården. Ingen brand. Oklar orsak. Återställer larmet.