Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Plastal. Ingen brand . Återställning av larmet.