Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla larmas på ett automatiskt brandlarm på solgläntan som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.