Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Nordwalls. Ingen brand. Återställning av larmet.