Automatiskt brandlarm

Station Borrby/Löderup åker på automatiskt brandlarm till Löderups skola. Ingen brand. Orsak oklar. Återställning av larmet.