Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till disponentvillan i Köpingebro. Ingen brand. Orsak är matlagning.