Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker till Ystad arena på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak är intryckt larmknapp. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.