Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Kontroll och återställning. Information till anläggningsskötare.