Automatiskt brandlarm.

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Ängsgårdens äldreboende. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.