Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Beach House bed and breakfast. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet löst.